x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSA13 Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan kielen variaatioon ja niihin kieltä normittaviin välineisiin, kuten kielioppeihin, sanakirjoihin,joihin kielen puhujat ja yhteiskunta turvautuvat kielellisen monimuotoisuuden jäsentämiseksi.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ranskan kielen ajallista ja alueellista variaatiota, tutustutaan kielipoliittisiin kysymyksiin ja Ranskassa puhuttavien vähemmistökielten asemaan sekä ranskan kielen tilanteeseen muissa ranskankielisissä maissa.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Loppukokeen ja/tai kirjallisen työn perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

R. A. Lodge : Le français. Histoire d'un dialecte devenu langue; J. Chaurand : Nouvelle histoire de la langue française; J. K. Sanaker, K. Holter & I. Skattum : La francophonie. Une introduction critique.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Pakolliset kurssit (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö