x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSA12 Ranskan yhteiskunta II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee Ranskan historian pääpiirteet 1940-luvulta nykypäivään ja Ranskan taloudelliset ja sosiaaliset perusrakenteet.

Sisältö

Kurssi on intensiivinen, ranskalaisen vierailevan luennoitsijan pitämä seminaariluonteinen opintojakso, joka koostuu luennoista ja käytännön sovellutuksista.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on opettajan etukäteen toimittamaan materiaaliin tutustuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen kuulustelu.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Pakolliset kurssit (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö