x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSP3 Kirjoitusharjoitukset 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa yksinkertaista asiakieltä ranskan kielellä ja soveltaa käytäntöön kielioppitunnilla oppimiaan tietoja.

Sisältö

Kurssilla tehdään erilaisia ranskan kielen tuottamisharjoituksia, esim. käännöksiä ja tiivistelmiä. Kirjoitusharjoituksissa keskitytään perusrakenteisiin ja -sanastoon.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tehtävien arviointi ja kirjallinen kuulustelu.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
I. Kielitaito (Ranskan kieli)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Ranskan kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö