x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUPK9 Vertaileva kulttuuritietous 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa ruotsalaisen ja suomalaisen kulttuurin keskeisiä piirteitä ja ymmärtää kulttuurien vaikutuksen viestintään.

Sisältö

Ruotsalaisten ja suomalaisten kulttuuri-ilmiöiden vertailu

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu kurssityöskentelyyn tai kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

(soveltuvin osin) Ekwall, A. & Karlsson, S., Mötet. Storkamp Agency 1999; Karlsson, S., Aderton kommentarer om ledarskap. Storkamp Agency 2003; Stier, J. Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Studentlitteratur 2004.

Lisätietoja

Opintojakson kirjatenttinä suorittavien tulee ottaa yhteyttä tentaattoriin ennen tenttiin ilmoittautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö