x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRRUPK8 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on taito soveltaa luennoilla hankkimiaan tietoja konkreettisissa käännöstehtävissä.

Sisältö

Yleisluonteisten tekstien kääntämiseen liittyviä harjoituksia

Opetuskieli

suomi

Oppiainekohtainen opetus järjestetään suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustehtäviin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö