x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHKP3 Kielioppi I 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa ruotsin kielen rakenteen tuntemusta, pystyy tekemään analyyseja kielestä ja oppii soveltamaan tietojaan käytännön tilanteissa.

Sisältö

Vahvistetaan ruotsin kieliopin tuntemusta sekä deskriptiiviseltä että normatiiviselta kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu oppitunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bolander, M. 2005: Funktionell svensk grammatik. Liber.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pakolliset opinnot (Käännöstiede (ruotsi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö