x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVET6 Itsenäiset kieli- ja kulttuuriharjoitukset 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Kielitaidon omaehtoiseen kehittämiseen oppiminen ja työkielen kulttuurielämään tutustuminen.

Sisältö

Työkielen itseopiskelumateriaaleihin ja kielitaidon kehittämisen itsenäisiin mahdollisuuksiin tutustuminen. Työkielen edustamien alueiden kulttuurielämään osallistuminen opiskelupaikkakunnalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja järjestetyille tutustumiskäynneille. Viiden suorituksen kerääminen kulttuuripassiin sovittavalla tavalla itsenäisesti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kulttuuripassiin hyväksyttäviä merkintöjä ovat esim. venäjänkielisen elokuvan katsominen, aiheeseen liittyvien vierailuluentojen seuraaminen, kyseistä kielialuetta edustavan artistin konsertissa käynti, erilaiset kulttuurikeskusten tai ystävyysseurojen järjestämät tapahtumat.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kulttuuripassin täyttäminen 1. lukuvuoden aikana

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, venäjä (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö