x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVET4 Kirjalliset harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (venäjä)

Osaamistavoitteet

Työkielen kirjallinen taito paranee.

Sisältö

Tekstien tuottaminen työkielellä eri tekstilajeissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, venäjä (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö