x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVET3 Teksti- ja sanastoharjoitukset 4 op

Osaamistavoitteet

Työkielen luku- ja tekstinymmärtämistaito kehittyy, sanavarasto laajenee ja tekstin analysointi tulee tutuksi.

Sisältö

Eri tekstilajien lukemista ja analyyttista tarkastelua, tekstinymmärtämisharjoituksia, sanaston työstämistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, venäjä (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö