x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVET2 Puhevalmius ja puheenymmärtäminen 4 op

Osaamistavoitteet

Työkielen suullinen taito kehittyy, sanasto karttuu ja aktivoituu. Puheenymmärtämis- ja keskustelutaito reagointivalmius puhetilanteissa kohenevat.

Sisältö

Erilaisten puhetilanteiden harjoittelu, kuullunymmärtämisharjoitukset, keskustelut ajankohtaisista aiheista ym.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojakso vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksoa SLAFT100 Puhevalmiusharjoitukset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, venäjä (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö