x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRVET1 Ääntämisharjoitukset 2 op

Osaamistavoitteet

Työkielen äännejärjestelmän tuntemus syvenee ja ääntäminen paranee.

Sisältö

Äänneopin perusteet, äännejärjestelmä ja intonaatio, äännejärjestelmän vertailu suomeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, venäjä (Käännöstiede (venäjä))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö