x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAPK5 Kirjallinen viestintä I 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu viestimään saksan kielellä käännösviestinnän kannalta keskeisissä tekstilajeissa. Opiskelija oppii hallitsemaan ammattimaisen kirjoittamisen perusparadigman paralleelitekstimenetelmän avulla. Opiskelijat tuntevat valikoitujen ja kääntämisen kannalta relevanttien tekstilajien ominaispiirteet sekä saksankielistä kirjallisen viestinnän kulttuuria ja sen apuvälineitä.

Sisältö

Ammattimaisen kirjallisen viestinnän perusteet. Viestinnällinen ja kulttuurikontrastiivinen tekstianalyysi. Tekstien tuottaminen kääntämisen kannalta keskeisissä tekstilajeissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Johdanto-osuutena kurssikirjallisuuden kirjallinen tenttiminen, harjoituskurssi ja henkilökohtainen palautekeskustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin ja harjoitustöihin.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus: Kadric, M., Kaindl, K. & Kaiser-Cooke, M. 2005. Translatorische Methodik. Luvut 1, 3, 4, 5, 7 ja 8.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö