x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSAT3 Suulliset harjoitukset 6 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen ääntämisen, puhevalmiuden ja puheenymmärtämistaitojen kehittäminen. Sanasto karttuu ja aktivoituu, tiedonhakutaidot harjaantuvat. Keskustelu- ja esiintymistaito sekä reagointivalmius puhetilanteissa kohenevat.

Sisältö

Erilaisten puhetilanteiden harjoittelu, itsenäiset kuullunymmärtämisharjoitukset, keskustelut ajankohtaisista aiheista ym. Tarvittaessa yksittäisiä ääntämisharjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Täydennysopinnot, saksa (Käännöstiede (saksa))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö