x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK11 Puhevalmius II 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
TRENAK7 Tulkkaus I

Osaamistavoitteet

Opintojakso johdattaa puheiden pitämiseen englanniksi ja englanninkielisten puhetilanteiden kulttuuristen odotusten ymmärtämiseen.

Sisältö

Luentoja ja esityksiä erilaisista puhetilanteista ja näiden puhetilanteiden harjoittelua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana annetaan seitsemän puhetaitokokeen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ovat saatavilla opintojakson kotisivulta.

Lisätietoja

Vapaaehtoinen opintojakso.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö