x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK10 Yritys- ja ammattiviestintä 4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)

Osaamistavoitteet

Perehdyttää erilaisissa organisaatioissa ja yrityksissä tarvittavien tekstien tuottamiseen englannin kielellä.

Sisältö

Opiskelijat harjoittelevat monenlaisten liike-elämään ja journalismiin liittyvien tekstityyppien kirjoittamista.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana annetaan kurssiin osallistumisen ja tehtävien jatkuvan arvioinnin perusteella.

Lisätietoja

Vapaaehtoinen opintojakso.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö