x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK8 Kieliharjoittelu 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta.

Sisältö

Pakollinen kahden kuukauden mittainen kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa ja siitä laadittava englanninkielinen raportti. Raportista tulee ilmetä mm. harjoittelun kesto, suorituspaikka ja -aika. Lisäksi raportissa tulee pohtia harjoittelun merkitystä oman ammattitaidon kehittymiselle. Raportin pituus 3-5 sivua.

Katso lisäohjeita kieliharjoittelun suorittamiseen ja raportin kirjoittamiseen viimeisimmästä opetusohjelmasta. Linkki opetusohjelmaan on alla kohdassa Opintojakso opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Suoritusmerkintä annetaan kirjoitetun raportin perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö