x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK1 Suomen maantuntemustutkielma (FAST FIN-1) 6–10 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii laatimaan tieteellisen tutkielman englannin kielellä.

Sisältö

Tieteellisen tekstin laatimisen, kriittisen arvioinnin ja argumentoinnin harjoitteleminen sekä tutkielman julkaisu html-muodossa. Tutkielman laajuus on 7-12 kurssilla annettavan määritelmän mukaista HTML-sivua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy kirjoitettavan tutkielman ja html-julkaisuharjoituksen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perusoppimateriaalit ovat saatavilla opintojakson kotisivulta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö