x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK17 Amerikanenglanti II (FAST US-8) 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (englanti)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tämä opintojakso perehdyttää opiskelijan amerikanenglannin alueellisiin, etnisiin ja "poliittisesti korrekteihin" ilmiöihin. Erityiskohteena uudissanat ja mediassa esitetyt eri murteiden ja niiden kielellisten tunnusmerkkien stereotypiat.

Sisältö

Luennot ja seminaarityöskentely opiskelijoiden kysymysten pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojaksosta saa 2 op suorittamalla tentin ja kirjoittamalla esseen. Valinnaisesta esitelmästä ja pidennetystä esseestä voi lisäksi kummastakin saada yhden ylimääräisen opintopisteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä esseeseen ja tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö