x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENAK14 USA:n tiedotusvälineet (FAST US-6) 2–6 op

Osaamistavoitteet

Tämä opintojakso esittelee Yhdysvaltain tiedotusvälineitä ja niihin liittyvää terminologiaa.

Sisältö

Luennot, ryhmäesitelmät ja tentti tai essee/tutkielma.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Suoritusmerkintä annetaan tentin tai tutkielman perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ovat saatavilla opintojakson kotisivulta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö