x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENPK8A Maantuntemus US (FAST US-2) 2–6 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää amerikkalaiseen nyky-yhteiskuntaan ja sen tärkeimpiin instituutiohin sekä kääntäjien ja tulkkien kannalta keskeisiin terminologisiin kysymyksiin.

Sisältö

Luentokurssi USA:n poliittisista, oikeudellisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista instituutioista. Luennot kurssin nettimateriaalin pohjalta.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy joko luentojen pohjalta pidettävän kokeen tai ennalta sovitun aiheen perusteella kirjoitettavan kirjoitelman perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ovat saatavilla opintojakson kotisivulta.

Lisätietoja

Opiskelija suorittaa perusopintoihin yhden opintojaksoista TRENPK8a ja TRENPK8b.

C-työkielen kokonaisuuteen suoritetaan joko TRENPK8a tai TRENPK8b.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö