x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUAK7 Kääntämisen filosofia 2 op

Yleiskuvaus

Vapaaehtoinen.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen kääntämisen filosofian perusteisiin.

Sisältö

Kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu kirjalliseen tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kilpeläinen, T., Kääntökirja. Eurooppalaisen filosofian seura ry. 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opintojaksot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö