x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUA4 Käännöstieteelliset tekstit 4 op

Yleiskuvaus

Vapaaehtoinen.

Osaamistavoitteet

Kurssi harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan ja analysoimaan tieteellisiä tekstejä. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tieteenalansa keskeiset julkaisukanavat ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.

Sisältö

Johdatus tieteellisen tekstin konventioihin, tiedonhakutaitojen harjoittelu käännöstieteen kontekstissa, käännöstieteellisten tekstien analysointi ja kontekstualisointi yhdessä ja itsenäisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen tuntiosallistuminen ja itsenäinen lopputyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja lopputyön hyväksyttävään suorittamiseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vapaaehtoiset opintojaksot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö