x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUAK3B Kandidaatintutkielma 6 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Pääaineen perusopinnot.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu esittämään rajatun tutkimuskysymyksen tai -ongelman, esittää kysymykseen tai ongelmaan hyvin perustellun ratkaisun ja laatii tutkimuksesta raportin (kandidaatintutkielman).

Sisältö

Pituudeltaan 15-20-sivuisen kandidaatintutkielman laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Kandidaatintutkielma voidaan laatia joko suomeksi tai opiskeltavan pääaineen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkielmaohjeet löytyvät yksikön verkkosivuilta osoitteesta: http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html Oppiainekohtaiset ohjeet annetaan kandidaatintutkielmaseminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu tutkielmaan.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Tutkielmaopinnot (Käännöstiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö