x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRENPK4 Fonetiikka ja puhevalmius 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden englannin kielen ääntämystä ja keskustelutaitoja eri tilanteissa.

Sisältö

Ääntämisharjoituksia ja puhetilanneharjoituksia, puheen ymmärtämistä, suullisen ilmaisun ja vuorovaikutustaitojen opettelua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana annetaan kurssiin osallistumisen ja tehtävien jatkuvan arvioinnin perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö