x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMUP2 Johdatus kulttuurintuntemukseen ja A-työkielen kulttuuriin 2–4 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kulttuurin käsitteeseen ja sen merkitykseen käännös- ja tulkkausviestinnässä. Tavoitteena on myös, että opiskelija harjaantuu tunnistamaan ja analysoimaan suomalaisen kulttuurin ominaispiirteitä.

Sisältö

B-työkielenään englantia opiskelevat suorittavat kurssin 2 opintopisteen laajuisena, saksaa tai venäjää B-työkielenään opiskelevat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena. Kurssin voi suorittaa harjoituskurssina (2 op) ja/tai itsenäisenä harjoitustyönä (2 op) ja/tai kirjallisuuskuulusteluna (2-4 op). Suoritustapoja voi siis yhdistellä B-työkielessä vaaditun opintopistemäärän suorittamiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin koulutusohjelman kotisivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö