x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEA07 Philosophy of Science and Argumentation in Linguistics 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tutustuminen kielitieteen perustaviin taustaoletuksiin, kielitieteellisten hypoteesien, tutkimusasetelmien luomiseen ja tieteellisen argumentaation analyysiin.

Contents

Monimuotoinen lukukauden tai lukuvuoden kestävä kurssi.

Modes of study

Tällä opintojaksolla luennot, alustukset ja kirjallisuuteen tutustuminen yhdistyvät. Opiskelijoiden omien opinnäytetöiden (gradujen ja väitöskirjojen) analyysin kautta perehdytään kielen tieteellisen tutkimuksen yleisiin periaatteisiin. Suoritus mahdollista myös kirjallisuutta tenttimällä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies