x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEA06 Research Methods in Linguistics 2 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tutustuminen joihinkin kielitieteen tutkimusmenetelmiin.

Contents

Osion puitteissa voidaan tutustua esimerkiksi joihinkin seuraavista tutkimusalueista: variaatiotutkimus, korpustutkimus, kognitiivinen kielitiede, keskustelunanalyysi, diskurssintutkimus, sanastontutkimus.

Modes of study

Luentopäiväkirja kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteisestä luentokurssista "kielitieteen tutkimusmenetelmät" tai kirjallisuuden tenttiminen (tietoa soveltuvasta kirjallisuudesta saa yleisen kielitieteen lehtorilta)

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies