x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEA04 Proseminar 5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tavoitteena on tutustuminen johonkin kielitieteelliseen tutkimussuuntaan tai menetelmään ja esitelmän kirjoittaminen tältä alueelta.

Contents

Oman esitelmän kirjoittaminen ja tieteellisten tekstien analysointi

Modes of study

Aktiivinen osallistuminen vähintään kahden opintojakson mittaiseen seminaarityöskentelyyn ja oman esitelmän esittäminen. Esitelmää voidaan laajentaa esim. julkaistavaksi artikkeliksi. Työskentelytapa riippuu aiheesta ja osallistujien määrästä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies