x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEA03 Semantics and Pragmatics II 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tutustutaan erilaisiin kielen merkitys ja käyttöfunktioiden kuvaamisessa käytettyihin näkökulmiin ja teorioihin ja tutkimusalueen lähihistoriaan.

Contents

Luentokurssi tai kirjallisuus.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

 

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Saeed, Semantics (3 op); Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory ( painos) (2 op); Mey, Pragmatics: An Introduction (2 op); Verschueren, Östman & Blommaert, Handbook of Pragmatics: Manual (5 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies