x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP10 Extended Basics in General Linguistics/Other Studies 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Täydennysjakson tavoitteena on kerrata luonnollisen kielen rakenteellista kuvausta ja syventää näkemystä kielen yleisistä ominaisuuksista.

Contents

Ihmiskielen funktiot, rakenne ja suhde yksilön ja kulttuurin ominaispiirteisiin.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Finegan, Language: Its Structure and Use (3 op); Fromkin & Rodman, Introduction to Language ( tai myöhempi painos) (3 op); Newmeyer (toim.), Linguistics: The Cambridge Survey I–IV (soveltuvin osin).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies