x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP09 Evolution of Language 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Johdatus ihmiskielen synnyn tutkimukseen.

Contents

Tarkastellaan ihmiskielen suhdetta muihin ihmisen kognitiivisiin ja kulttuurisiin piirteisiin. Esillä myös eläinten viestinnän suhde ihmiskieleen ja niissä havaittavien erojen selittäminen ja yhteys muihin ihmisen ominaisuuksiin. Tarkastellaan ihmiskielen iän tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja eri selitystapoja

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Korhonen, Kielen synty (3 op); Lieberman, Eeva puhui (2 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies