x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP07 Sociolinguistics 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tavoitteena kyky tarkastella kieltä osana laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä.

Contents

Tarkastellaan kielen tilannesidonnaista ja demografista variaatiota. Esillä mm. sosiaalisen verkoston käsite, kaksikielisyys, diglossia, kielelliset asenteet. Tutustutaan sekä variatioinistiseen että etnografiseen sosiolingvistiikan perinteeseen.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Holmes, Sociolinguistics (3 op); Romaine, Language in Society (2 op); Foley, Anthropological Linguistics (2  op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies