x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP06 Linguistic Typology 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Johdatus maailman kieliin ja niiden alueelliseen, genealogiseen ja typologiseen luokitteluun.

Contents

Tutustutaan kielten eroihin ja niiden erilaisiin luokittelutapoihin. Tarkastellaan kielellisiä universaaleja, niiden eri tyyppejä niiden erilaisia selittämistapoja.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Anhava, Maailman kielet ja kielikunnat (1 op); Song, Linguistic Typology (2 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies