x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP05 Logic 3–5 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Johdanto luonnollisen kielen loogiseen analyysiin.

Contents

Tutustuminen propositio- ja predikaattilogiikkaan sekä formaalisen kielen yleisiin periaatteisiin.

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Luentotentin ja kotitehtävien TAI yleisen tentin perusteella.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: Allwood, Anderson & Dahl, Logiikka ja kieli (2 op); Suppes, Introduction to Logic, luvut 1–6 (3 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Language, Translation and Literary Studies