x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP04 Introduction to Semantics and Pragmatics 3 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Tavoitteena on antaa perusvalmiudet kielellisen merkityksen ja eri kielen käyttöfunktioiden tarkasteluun.

Contents

Luennot ja harjoitukset, joissa käydään läpi leksikaalisen semantiikan, lausesemantiikan ja pragmatiikan keskeisiä periaatteita.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttiminen: Kuiri, Johdatus semantiikkaan (1 op); Löbner, Understanding Semantics (2 op); Yule, Pragmatics (2 op); Verschueren, Understanding Pragmatics (2 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies