x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP03 Introduction to Syntax 3 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Opintojakso antaa perustyökalut luonnollisen kielen lauserakenteen ja lausefunktioiden analysointiin.

Contents

Luennot ja harjoitukset, joissa perehdytään lauseenjäsennykseen, lausekerakenteen dependenssin ja argumenttirakenteen analyysiin.

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: M. Tallerman, Understanding Syntax (2 op); R. Van Valin, An Introduction to Syntax (2 op).

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies