x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKIEP02 Introduction to Phonology and Morphology 3 ECTS
Organised by
General Linguistics

Learning outcomes

Opintokokonaisuus antaa perustyökalut kielen äänne- ja muotorakenteen analysointiin.

Contents

Luennot ja harjoitukset, joissa perehdytään foneemi- ja morfeemianalyysin käsitteelliseen taustaan ja harjoitellaan analyysiä pienten aineistoesimerkkien avulla.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Exercises

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Luentotentti ja kotitehtävät tai kirjallinen tentti.

Study materials

 

Kirjallisuuden avulla tenttimiseen: C. Gussenhoven & H. Jacobs: Understanding Phonology (2 op); M. Haspelmath, Understanding Morphology (2op).

 

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies