x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SKKYP2C Grammar Exercises I 4 ECTS
Organised by
Finnish Language, Culture and Society

General description

Kielioppiin, sanastoon ja niiden käyttöön liittyvä harjoituskurssi tai -kursseja.

Learning outcomes

Opintojakso tähtää osanottajien sanaston ja kieliopin tarkkuuden ja laajuuden parantamiseen.

Contents

Kielioppia ja sanastoa tarkkaillaan myös osana suomenkielisiä tekstejä. Kurssin pääpaino on syntaksissa, sillä morfologian pääpiirteet opiskelijoiden oletetaan jo hallitsevan.

Further information on prerequisites and recommendations

Osallistuminen edellyttää lähtötasokokeen suorittamista ja vähintään kielitaitoarviota B2.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 25 h 0 h
Exercises 45 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Pakollinen läsnäolo.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies