x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SKKYP2B Writing and Text Comprehension Skills 4 ECTS
Organised by
Finnish Language, Culture and Society
Person in charge
Yrjö Lauranto (syyslukukaudella 2008)

General description

Harjoituskurssi (tai -kursseja), jossa keskitytään tekstinymmärtämis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on parantaa opiskelijoiden rakenteiden ja sanaston laajuutta kirjoituksessa, rakenteiden ja sanaston tarkkuutta kirjoituksessa, tekstin sidoksisuutta ja tekstinymmärtämistaitoja.

Contents

Kurssilla tutustutaan eri tekstilajeja edustaviin teksteihin ymmärtämisen näkökulmasta ja niitä myös tuotetaan itse. Kurssilla käsitellään osin suomalaiseen yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin liittyviä tekstejä, osin aihepiiriltään tieteellisiä, populaaristettuja tekstejä. Kurssiin liittyy paljon kirjoittamisharjoituksia, joissa korostuvat työ- ja opiskeluelämään liittyvät tekstilajit.

Further information on prerequisites and recommendations

Osallistuminen edellyttää lähtötasokokeeseen osallistumista ja vähintään kielitaitoarviota B2.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 25 h 0 h
Personal instruction 2 h 0 h
Exercises 45 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Pakollinen läsnäolo.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies