x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SKKYP1 Introduction to Finnish Language, Culture and Society Studies 1 ECTS
Organised by
Finnish Language, Culture and Society
Person in charge
Yrjö Lauranto (syyslukukaudella 2008)
Preceding studies
Osallistuminen edellyttää lähtötasokokeeseen osallistumista ja vähintään kielitaitoarviota B2.

Learning outcomes

Johdatuskurssin tavoite on (1) parantaa opiskelijoiden opiskelu- ja oppimisvalmiuksia sekä oman oppimisen tarkkailu- ja havainnointikykyä, (2) esitellä suomalaista kielipolitiikkaa, suomalaisten kielipoliittisia ja kielenkäyttöön liittyviä asenteita ja (3) pohtia kielitaidon merkitystä osana yhteiskuntaan kotoutumista.

Contents

Johdatus kielenoppimisstrategioihin, suomalaiseen kielipolitiikkaan ja kielitaitoon sekä sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 16 h 0 h
Exercises 8 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Pakollinen läsnäolo.

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Basic Studies (Finnish Language, Culture and Society)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies