x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SKKYP0 Language Skills Test
Organised by
Finnish Language, Culture and Society
Person in charge
Yrjö Lauranto (syyslukukausi 2008)
Preceding studies
Kielitaitotaso B2 (Eurooppalainen viitekehys), joka on hankittu joko suomen kielen kursseilla tai muuten.

General description

Opintojen aloittaminen edellyttää kielitaitotasoa B2; tämä testataan lähtötasokokeessa.

Learning outcomes

Lähtötasokokeen päämäärä on saada selville, ovatko opiskelijat kielitaitotasolla B2 (Eurooppalainen viitekehys, ks. tasoista tarkemmin esim. http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/CEF/viitekehys.htm).

Contents

Lähtötasokokeessa mitataan (1) opiskelijoitten kykyä ymmärtää suomenkielistä kirjoitettua tekstiä, mm. sanoma- ja aikakauslehtitekstejä sekä populaaristettuja tieteellisiä tekstejä, (2) opiskelijoitten kirjoittamistaitoa sekä
(3) opiskelijoitten puheenymmärtämistaitoa. Kokeeseen kuuluu myös (4) rakenne- ja sanastotaitojen osio, joissa mitataan sanaston ja kieliopin laajuutta ja tarkkuutta. Lähtötasokokeeseen kuuluu myös ääntämisen tarkistus, jonka yhteydessä opiskelija joko ohjataan ylimääräisiin ääntämisharjoituksiin (SKKYP4) tai hänen ääntämisensä hyväksytään sellaisenaan.

Modes of study

Evaluation

Pass/fail.

Further information

Opiskelija voi aloittaa SKKY-opinnot osallistumatta lähtötasokokeeseen vain poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia voivat olla mm. Suomen ulkopuolelta tulevat opiskelijat (esim. vaihto-opiskelijat), mutta heidänkin on todistettava kielitaitonsa suomen kielen lehtorin allekirjoittamalla kielitaitotodistuksella. Riittävän kielitaidon voi tarvittaessa osoittaa myös opintorekisteriotteella, josta ilmenevät suomen opintojen suoritusajankohta, -paikka ja arvostelu. Erityisjärjestelyistä pitää kuitenkin aina neuvotella hyvissä ajoin SKKY:n vastuuopettajan kanssa.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Basic Studies (Finnish Language, Culture and Society)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies