x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMY2 Ryhmäviestintä 3 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu niille äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi aikoville opiskelijoille, jotka eivät suorita vastaavaa puheopin perusopintojen opintojaksoa (PUHEP3).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu ryhmäviestinnän teoriaan ja arviointiin.

Sisältö

Ryhmäviestinnän teoria.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bilhart, J. & Galanes, G.: Effective Group Discussion tai muuta korvaavaa kirjallisuutta, josta sovitaan tentaattorin kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö