x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMA9A Erikoistumisopintoja I 5 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää kielentutkimuksen eri osa-alueisiin.

Sisältö

Alojen erikoiskursseista ilmoitetaan erikseen. Kirjatenttejä voi suorittaa seuraavilta aloilta:
1. Dialektologia
2. Diskurssianalyysi
3. Keskusteluntutkimus
4. Kielenmuutos
5. Kielipatologia
6. Kognitiivinen semantiikka
7. Lapsenkielen tutkimus
8. Lähisukukielet
9. Morfofonologia
10. Nimistöntutkimus
11. Psykolingvistiikka
12. Sanaston tutkimus
13. Sosiolingvistiikka ja variaationtutkimus
14. Suomi toisena ja vieraana kielenä
15. Tekstitaidot
16. Syntaksin tutkimus

Erikoistumisopinnoiksi kelpaavat myös yleisen kielitieteen, fonetiikan ja viron kielen ja virolaisen kulttuurin opinnot.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaihtoehtoisesti erikoiskurssi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Erikoiskurssien arviointiperusteet ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lista tentittävistä kirjoista löytyy oppiaineen verkkosivulta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Erikoistumisopintoja (Suomen kieli)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö