x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPM5 Business Communication 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää yrityselämän tilanteisiin liittyviin teksteihin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tavallisimpien yrityselämän tekstien laatimisperiaatteet ja oppaitten ja mallitekstien avulla osaa laatia tiettyyn julkaisutilanteeseen sopivan tekstin.

Contents

Kurssilla käsitellään kaupankäyntiin, päätöksentekooon, suhdetoimintaan ja tiedottamiseen liittyviä tekstejä.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Tutorials

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Study materials

Iisa ym. 2000, Tekstintekijän käsikirja; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2004, Yrityksen viestintä.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies