x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPM4 Creative Writing 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista itseilmaisua, rohkeutta sekä havainnointi-, assosiointi- ja eläytymiskykyä.

Contents

Kurssilla tehdään luovuusharjoituksia sekä tuotetaan ja tutkitaan erityyppisiä tekstejä – omia ja muiden. Kurssilla harjoitellaan myös tekstien arviointia ja tulkitsevaa lukemista.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Tutorials

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies