x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPM3 Journalistic Writing 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia kehittää omaa kirjoittamista kurssin jälkeenkin.

Contents

Kurssilla perehdytään asiatekstien laatimiseen, eri tekstilajien konventioihin ja kirjoittamisprosessiin. Kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Tutorials

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Study materials

Alasilta 2000, Näin kirjoitat tehokkaasti; Kotilainen 2003, Parempi lehtijuttu; Suhola ym. 2005, Journalistisen kirjoittamisen perusteet.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies