x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPM2 Speaking Practice 3 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on harjoitella erilaisia puhetilanteita ja arvioida niitä sekä viestin lähettäjän että vastaanottajan kannalta. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista ja vastaanottamista ja pohditaan keinoja kehittää omia puheviestintätaitojaan.

Contents

Kurssilla harjoitellaan puhe-, keskustelu- ja neuvottelutilanteita sekä tehdään harjoitustyönä puhetilanteen analyysi.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Tutorials

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies