x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPK6 Academic Writing 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)

General description

Valinnainen.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia tieteellisen tekstin lukemiseen, ymmärtämiseen ja kääntämiseen sekä suomenkielisten opinnäytteiden kirjoittamiseen.

Contents

Opintojaksossa tarkastellaan suomenkielistä tieteellistä tekstiä eri näkökulmista. Kurssilla käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Independent work
Seminar

Modes of study

Opintojakso sisältää myös itsenäistä työskentelyä.

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Recommended year of study

Suoritetaan samaan aikaan kuin pääaineen kandidaatintutkielmaseminaari.

Study materials

Hirsjärvi ym. 2005, Tutki ja kirjoita; Kinnunen & Löytty (toim.) 2002, Tieteellinen kirjoittaminen; artikkeleita.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies