x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPK2B Translated Text Revision 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)
Preceding studies
Compulsory:

General description

Pakollinen.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokkaamaan ja stilisoimaan suomenkielisiä tekstejä, muun muassa käännöksiä. Tavoitteena on myös kerrata keskeisiä kielenhuollon päämääriä ja periaatteita.

Contents

Opintojaksossa tarkastellaan opiskelijoiden tekemiä suomennoksia kohdekielen näkökulmasta: tekstien pitää toimia pelkästään suomenkielisinä. Kurssilla pohditaan myös vieraiden vaikutteiden merkitystä kielen kehityksessä ja kehittämisessä.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Independent work
Seminar

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin tai harjoitustyöhön.

Recommended year of study

3. vuosi

Study materials

Lisäksi Kielikellon artikkeleita. Piehl & Vihonen, Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi. 2006.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies