x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TRSUPK2A Correct Finnish Usage 2 ECTS
Organised by
Translation Studies (Finnish)
Preceding studies
Recommended:

General description

Pakollinen.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat.

Contents

Kurssilla ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi perehdytään kielioppaitten ja sanakirjojen käyttöön.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Exercises

Modes of study

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Tentin perusteella.

Recommended year of study

2. year autumn

Study materials

Lisäksi "Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma" ja artikkeleita. Itkonen, Uusi kieliopas. 2002; Iisa ym., Kielenhuollon käsikirja. 2006.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
Finnish as an A-language (Translation Studies (Finnish))
School of Language, Translation and Literary Studies
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies